MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Conceptul activităţii poliţieneşti comunitare

 

Conceptul privind Activitatea Poliţienească Comunitară este destinat organizării activităţii poliţiştilor conform celor mai bune practici şi standarde internaţionale de conlucrare a poliţiei cu membrii comunităţii. Documentul de politici vine să orienteze activitatea poliţienească pentru o mai bună interacţiune şi comunicare cu cetăţenii, precum şi atragerea comunităţii în suportul poliţiei menit să asigure climatul optim de siguranţă în locul şi aria în care domiciliază, îşi desfăşoară activitatea sau se recreează.

 

Activitatea după modelul Activităţii Poliţieneşti Comunitare vine să înlăture golul de comunicare între poliţie şi societate şi de a spori nivelul de încredere în serviciile acordate de poliţie cetăţenilor, ridicând eficienţa, calitatea şi accesibilitatea acestora. Conceptul, constituie documentul principal care determină principiile, obiectivele, funcţiile şi atribuţiile

 

Activităţii Poliţieneşti Comunitare în contextul modernizării şi reformei Poliţiei, implementării normelor, principiilor şi standardelor europene privind activitatea poliţienească, realizării strategiilor şi programelor naţionale de dezvoltare.  Conceptul privind Activitatea Poliţienească Comunitară nu presupune crearea unui serviciu poliţienesc nou sau majorare de state în efectivul poliţiei prin crearea unei structuri distincte. Activitatea Poliţienească Comunitară presupune un model de activitate poliţienească, care va fi prestat de către întreg efectivul poliţienesc, cu precădere, de către angajaţii poliţiei care sunt în contact permanent cu cetăţenii.

 

Activitatea Poliţienească Comunitară, reprezintă o modalitate de activitate a poliţie, care abilitează poliţia şi comunitatea cu oportunitatea de a activa în comun, pentru a soluţiona problemele de ordine şi securitate publică.

 

Astfel, cetăţenii participă activ în crearea mediului sigur. Devine evident, că în societatea modernă, lucrul poliţiei nu poate fi conceput în afara unui contact cu oamenii pentru care lucrează. Poliţistul modern îl vedem ca un angajat onest, disciplinat, educat, profesionist, comunicabil, receptiv, deschis şi prietenos cu cetăţenii şi dur cu fenomenul infracţional.

 

Societatea civilă, Organizaţiile neguvernamentale în acest mecanism de siguranţă comunitară vin să sprijine şi să identifice acele lacune şi neajunsuri pe care de comun putem să le înlăturăm. Poliţia mizează la o conlucrare activă întru crearea acelui mediu sigur pentru fiecare membru al comunităţii indiferent de vârstă, gen, religie, naţionalitate, etnie, viziuni etc.

 

Conceptul, prin realizarea tuturor obiectivelor, va conduce la:

 

-  diminuarea fricii în rândul populaţiei, prin încurajarea gândirii şi acţiunilor preventive;

 

- favorizarea creşterii responsabilităţii cetăţenilor astfel încât aceştia să se simtă stăpâni pe viaţa şi proprietatea lor;

 

- sfătuirea obiectivă şi gratuită a cetăţenilor în domeniul securităţii şi protecţiei bunurilor;

 

- favorizarea colaborării dintre populaţie şi Poliţie, încurajarea cetăţenilor să informeze Poliţia în mod responsabil atunci când cunosc despre comiterea unor fapte ilicite;

 

- atragerea populaţiei alături de Poliţie, pentru a preveni criminalitatea şi a conduce la diminuarea sentimentului de insecuritate;

 

- sporirea profesionalismului angajaţilor din structurile de Poliţie şi responsabilitate faţă de calitatea serviciilor prestate populaţiei.

 

În cadrul implementării Concepţiei ne propunem: de a acorda mai multă autonomie poliției  de la nivel local,să instruim angajaţii poliţiei care sunt în contact permanent cu cetăţenii, să reorganizăm formula de activitate în cadrul Sectoarelor de Poliţie, să constituim parteneriate la nivel local, să fim mai prezenţi în localităţi, să învăţăm poliţiştii şi cetăţenii să coopereze în vederea soluţionării problemelor de securitate, să devenim mai deschişi şi transparenţi prin comunicare, să modernizăm sediile Poliţiei de la nivel local.

 

Poliţia astăzi, pledează pentru un mediu sigur pentru fiecare cetăţean, realizat de comun cu societatea.

 

19 ianuarie 2018