MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Egalitatea de Gen în Poliție. Eveniment de înmânare a Diplomelor de absolvire a programului.

 

În contextul semnării, la 14 decembrie 2016, a Acordului de Finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și UE privind Programul de Suport Bugetar pentru reforma Poliției în Republica Moldova pentru anii 2017 – 2020, va fi implementat cel de-al II-lea Suport Bugetar pentru o perioadă de 4 ani. Obiectivul general prevăzut constă în supremația legii, îmbunătățirea ordinii publice și securității, protecția drepturilor omului prin dezvoltarea forțelor polițienești.

 

Unul dintre prevederile Acordului de Finanțare constă în creșterea participării femeilor în Poliție (de cel puțin 20% pînă în anul 2020), prin  promovarea principiului egalității de șanse și de gen în Poliție, majorarea ponderii femeilor în totalul efectivului și întărirea imaginii pozitive a acestora la locul de muncă și în societate, sprijinirea consolidării capacităților profesionale ale femeilor polițiste și dezvoltarea sistemului de management resurse umane prin care să se asigure creșterea importanței acestora în instituție, îndeosebi prin ocuparea funcțiilor de conducere.

 

Astfel, pe parcursul lunii ianuarie 2018 pentru 100 de angajați, femei și bărbați, din subdiviziunile  teritoriale și specializate ale Poliției au fost organizate sesiune de informare în domeniul egalității de gen.

 

În rezultatul evaluării cursurilor, au fost selectați 10 angajați ai Poliției (5 bărbați și 5 femei) din IP Edineț, IP Drochia, IP Fălești, IP Șoldănești, IP Centru a DP mun. Chișinău, IP Taraclia, IP Ialoveni și Inspectoratul General al Poliției, pentru cursul de instruire, formare de formatori cu tematica ”Egalitatea de gen și practicile non-discriminatorii în sectorul de poliție”, desfășurat în perioada 05.02 – 22.02. 2018. Menționăm că aceste activități sunt susținute de Suportul Bugetar al Uniunii Europene pentru reforma Poliției pentru anii 2017 – 2020 acţiunea „A1.2 Creșterea participării femeilor în Poliție”.

 

Scopul cursurilor a fost de a asigura cu cunoștințe și instrumente, care să permită participanților/participantelor să dezvolte competențe de instruire a altor persoane în domeniul egalității de gen în Poliție. Ulterior, acești formatori vor desfășura sesiune de informare în domeniul egalității de gen pentru alți angajații ai Poliției.