MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Ședința pentru coordonarea asistenței externe în promovarea egalității de gen

La 14 decembrie 2016, a fost semnat Acordul de Finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și UE privind Programul de Suport Bugetar pentru reforma Poliției în Republica Moldova pentru anii 2017 – 2020.  Ministerul Afacerilor Interne va implementa cel de-al II-lea Suport Bugetar pentru o perioadă de 4 ani. 

 

Unul dintre prevederile Acordului de Finanțare constă în creșterea participării femeilor în Poliție (de cel puțin 20% pînă în anul 2020).

 

În acest context, la 12 martie a avut loc ședința  pentru coordonarea asistenței externe în promovarea egalității de gen, care a avut drept scop sprijinirea prin obiectivele și acțiunile incluse în Plan a creșterii ponderii și rolului femeilor în Poliție, promovarea politicilor bazate pe egalitatea de gen și nediscriminare, dezvoltarea capacității și relevanței Asociației Femeilor din Poliție, susținerea îndeplinirii prevederilor Strategiei de dezvoltare a Poliției 2016-2020 și ale Suportului bugetar pentru Reforma Poliției.

 

IGP își propune să promoveze principiul egalităţii de şanse şi de gen în Poliţie, majorarea ponderii femeilor în totalul efectivului și întărirea imaginii pozitive a acestora la locul de muncă și în societate. Sprijinirea consolidării capacităţilor profesionale ale femeilor polițist şi dezvoltarea sistemului de management resurse umane prin care să se asigure creșterea importanței acestora în instituție, îndeosebi prin ocuparea funcțiilor de conducere.