MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofițer urmărire penală a Secției urmărire penală a IP Ștefan Vodă

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Urmărire penalăUrmărire penalăOfițer urmărire penală
Cerințe specifice: 
Studii superioare de licenţă: Drept, 1)Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 2) cunoaşterea politicilor penale şi procesual penale, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniul urmăririi penale; 3) cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet; 4) cunoaşterea limbii de stat . Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, aptitudini de adaptare la novaţii, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, continua dezvoltare profesională.
Modalitatea de depunere: 
personală
Bibliografie: 
CRM, CP RM, CPPRM, Legea 288/2016
Datele de contact: 
secția resurse umane 069931942
Data desfășurării primei probe: 
Wednesday, January 20, 2021