MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofiţer superior al Serviciului patrulare al Secţiei securitate publică a Inspectoratului de poliţie Nisporeni

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Modalitatea de depunere: 
Personal la secretarul comisiei
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R.M; - Codul contravenţional al RM; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;- Codul de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.629 din 08.08.2017; - Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.409 din 07.06.2017;
Datele de contact: 
or.Nisporeni, str.Ioan Vodă, 3, ofiţer superior al Secţiei resurse umane a Inspectoratului de poliţie Nisporeni, Bobeică Veronica, tel. 0264-223-41; email: sruajipnisporeni@igp.gov.md