MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Subofiţer superior de sector al Sectorului de poliţie nr.2 (Selemet)

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Securitate publicăSector de poliție
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede cel putin studii liceale, absolvite cu Diplomă de bacalaureat sau profesional tehnice secundare/echivalente (medii de cultură generală, secundare profesionale, medii de specialitate)
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Cod Nr.116 din 19.07.2018 Codul administrativ al RM; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.629 din 08.08.2017; - Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.409 din 07.06.2017.
Datele de contact: 
or.Cimislia, bd.M.Viteazu, 42, persoana de contact: Victor Pînzari, tel-069238619