MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Acord de colaborare între Inspectoratul General al Poliției și Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru”

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul Grădinii Botanice, Ion Roșca având interesul reciproc în stabilirea unui parteneriat de cooperare, au semnat la 22 aprilie 2022 un Acord de colaborare.

 

Scopul prezentului Acord este consolidarea eforturilor comune în domeniul realizării și implementării activităților ce țin de apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și sporirii nivelului de protecție și siguranță în comunitate.

 

Cooperarea instituțiilor se va axa pe realizarea obiectivelor comune în vederea educării comunității în spiritul respectării legislației, normelor etice și morale, informării și sensibilizării societății, dar și promovării drepturilor omului. Printre principalele obiective comune se enumeră: asigurarea accesului copiilor și adulților la activitățile de informare și sensibilizare a societății; realizarea schimbului de experiență și bune practici în vederea creării mediului sigur în comunitate; desfășurarea activităților de prevenire a comportamentelor antisociale prin acțiuni de asigurare a ordinii și securității publice etc.

 

Rezultatele estimate urmare a consolidării parteneriatului sunt ridicarea nivelului de informare a societății, dar și de protecție și siguranță a cetățenilor; sporirea gradului de colaborare dintre Poliție și cetățeni, precum și a activismului civic; stabilirea unor relații pozitive între societate și organele de drept, bazate pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.