MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Delegația Republicii Moldova din care face parte și șeful Poliției Naționale a participat la cea de-a 89-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Internaționale a Poliției Criminale.

În perioada 23 – 25 noiembrie 2021 a avut loc cea de-a 89-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Internaționale a Poliției Criminale (INTERPOL).

 

La eveniment a participat și delegația Republicii Moldova reprezentată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Iurie PODARILOV, șeful DCPI a IGP, Viorel ȚENTIU și Consulul Consulatului General al Republicii Moldova la Istanbul, Valentin MUNTEANU.

 

Adunarea Generală a OIPC Interpol este organizată o dată pe an în unul din cele 194 de state membre ale Organizației, întrunind oficiali de rang înalt, de obicei șefi ai poliției și reprezentanți ai Ministerului care gestionează activitatea Birourilor Naționale Centrale INTERPOL.

 

Scopul întrunirii oficialilor constă în asigurarea faptului că activitatea INTERPOL corespunde necesităților țărilor membre în raport cu cele mai noi provocări, prin stabilirea strategiilor, principiilor și măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, prin revizuirea și aprobarea programului de activități și a politicii financiare pentru anul următor.

  

Prima acțiune pe agenda oficialilor a fost alegerea noului Președinte al OIPC INTERPOL. A urmat  alegerea noii componențe a Comitetului Executiv – organul suprem care asigură aplicarea în practică a hotărârilor Adunării Generale, aprobă programul de lucru și proiectul de buget al Organizației și controlează întreaga gestiune a Secretariatului General. În acest sens, membrii delegației Republicii Moldova și-au oferit votul pentru candidații înaintați preliminar, în conformitate cu coordonările de rigoare la nivel de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Totodată a fost aleasă întreaga componență a Comisiei de Control a Fișierelor din cadrul Organizației.

 

Totodată, conform agendei, delegații țării noastre au avut  întrevederi bilaterale cu membrii delegațiilor mai multor state, în special China, Israel, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Germania, SUA, Turcia, România, Ucraina, Republica Coreea, Emiratele Arabe Unite, Lituania și Brazilia, cu scopul abordării reușitelor dar și deficiențelor în documentarea cazurilor specifice, identificării și stabilirii perspectivelor de viitor în vederea consolidării cooperării, parteneriatului existent și relațiilor bilaterale în materie de afaceri interne dintre Republica Moldova și statele vizate, eficientizării activității autorităților de aplicare a legii întru prevenirea și combaterea tuturor formelor de criminalitate transfrontalieră.

 

Mai mult, au avut loc întrevederi cu experți din cadrul Departamentului Juridic al OIPC Interpol, Comisiei pentru Controlul Fișierelor INTERPOL, dar și cu Secretarul General actual al Organizației, domnul Jürgen Stoc, în rezultatul cărora s-a propus  obținerea recomandărilor de rigoare prin prisma practicii internaționale care să eficientizeze activitatea autorităților de resort naționale. De asemenea, delegații noștri au solicitat organizarea instruirilor la nivel internațional, vizitelor de lucru și de studiu pentru angajații autorităților de aplicare a legii din Republica Moldova, cu scopul acumulării cunoștințelor, bunelor practici și aplicării eficiente a acestora în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

 

Precizăm că, OIPC Interpol este cea mai mare organizație mondială de poliție, care facilitează cooperarea transfrontalieră între organismele de poliție și sprijină toate acele organizații, autorități și servicii care au misiunea de prevenire și combatere a criminalității la nivel național, regional și internațional.

 

25 noiembrie 2021