MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Distincții

CRUCEA „MERITUL POLIȚIENESC”, clasa I, II

a Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne

al Republicii Moldova

 

Clasa I

 

Clasa II

     Crucea „Meritul Polițienesc”, clasa I și clasa II, se conferă prin ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției angajaților din cadrul subdiviziunilor IGP, pentru obținerea rezultatelor excepționale în realizarea sarcinilor încredinţate spre executare şi vor contribuirea, pe toate căile, la sporirea imaginii şi prestigiului Inspectoratului General al Poliției.

Medalia „Pentru merite în combaterea criminalităţii”, clasa I, II

a Inspectoratului General al Poliţiei aL Ministerului Afacerilor Interne

al Republicii Moldova

 

Clasa I

 

Clasa II

     Medalia „Pentru merite în combaterea criminalităţii”, clasa I și clasa II, se conferă prin ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției angajaților din cadrul subdiviziunilor IGP, ce obțin rezultate înalte în prevenirea şi combaterea criminalităţii, constatarea şi investigarea infracţiunilor, identificarea persoanelor care le-au comis şi, după caz, a căutării acestora. Totodată, cu această distincție se decorează și alte categorii de persoane pentru aportul considerabil manifestat în domeniul combaterii criminalităţii.

Medalia „Pentru merite în menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice”, clasa I, II

a Inspectoratului General al Poliţiei aL Ministerului Afacerilor Interne

al Republicii Moldova

 

Clasa I

 

Clasa II

     Medalia „Pentru merite în menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice”, clasa I și clasa II, se conferă prin ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției angajaților din cadrul subdiviziunilor IGP, pentru obținerea rezultatelor înalte în menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, asigurarea siguranţei persoanei, prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. Totodată, cu această distincție se decorează și alte categorii de persoane pentru aportul considerabil manifestat în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii şi securităţii publice.

Medalia „Pentru merite în serviciul Poliţiei”, clasa I, II

a Inspectoratului General al Poliţiei a Ministerului Afacerilor Interne

al Republicii Moldova

 

Clasa I

 

Clasa II

   Medalia „Pentru merite în serviciul Poliției”, clasa I și II, se conferă prin ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției poliţiştilor, funcţionarilor publici, salariaţilor civili şi personalului de deservire tehnică din cadrul subdiviziunilor IGP pentru contribuția adusă la consolidarea capacităților administrative și promovarea imaginii Poliției.

Medalia „Pentru cooperare”

a Inspectoratului General al Poliţiei aL Ministerului Afacerilor Interne

al Republicii Moldova

     Medalia „Pentru cooperare” se conferă prin ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției angajaților altor structuri de forță din Republica Moldova, precum şi persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova și celor internaționale, pentru consolidarea cooperării interinstituţionale.

Insigna „Eminent al Poliţiei”

a Inspectoratului General al Poliţiei aL Ministerului Afacerilor Interne

al Republicii Moldova

    Insigna „Eminent al Poliției”, se conferă prin ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției angajaților cu statut special din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției, care au o vechime în serviciu cel puțin 3 (trei) ani, pentru succese obținute în activitatea de serviciu și disciplină impecabilă.