MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Expert criminalist al Secției examinări substanțe a Direcției Centru 2 a Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției al MAI

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
Cerinţe specifice; Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă în unul din următoarele domenii: Drept; Militărie; Ştiinţe politice; Ştiinţe economice; Ştiinţe ale educaţiei; Ştiinţe sociale; Ştiinţe ale comunicării şi informării; Ştiinţe; Inginerie; IT şi comunicaţii; Ştiinţe medicale
Bibliografie: 
Bibliografia - Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 288 din 16.12.2016; - Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Codul contravenţional al R. Moldova; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 629 din 08.08.2017; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului; - Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22.06.2017 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Datele de contact: 
(022)868029