MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Însemne

 

Stema, drapelul şi culorile corporative sunt simboluri publice prin care se identifică Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

 

  

 

    Stema se amplasează pe sediile şi edificiile IGP, birourile de serviciu ale angajaţilor, precum şi în alte încăperi ce aparţin IGP.

Imaginea stemei poate fi reprodusă pe:

a) sigiliile oficiale ale IGP şi ale subdiviziunilor structurale ale IGP;

b) formularele oficiale ale IGP şi ale subdiviziunilor structurale ale IGP;

c) bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) ale IGP;

d) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice şi uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii instituite de IGP;

e) legitimaţiile angajaţilor IGP;

f) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a IGP;

g) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda IGP;

h) timbre, plicuri şi alte emisiuni şi efecte poştale executate la comanda IGP;

i) diverse suvenire şi obiecte de protocol.

   Imaginea stemei poate figura în lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorului şi pictorului care au elaborat stema.

   În alte cazuri, imaginea stemei va fi reprodusă cu permisiunea şefului IGP.

   Drapelul Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova reprezintă o pânză rectangulară (2:3), roşie, cu un brâu lat alb (3/5 h), purtând în mijloc un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit (2/5 h), încărcat cu stema Inspectoratului (în câmp negru, un leu rampant, de aur, limbat şi armat roşu şi purtând în laba dreaptă anterioară o spadă de argint, în bară)

 

   Drapelul original şi drapelul uzual pot fi folosite în cadrul unor acţiuni oficiale, festive, culturale, sportive, ştiinţifice, etc.

Imaginea-etalon a drapelului poate figura pe:

a) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice şi uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii instituite de IGP;

b) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a IGP;

c) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda IGP;

d) timbre, plicuri şi alte emisiuni şi efecte poştale executate la comanda IGP;

e) diverse suvenire şi obiecte de protocol.

   Imaginea drapelului poate figura în lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorului şi pictorului care au elaborat drapelul.

   În alte cazuri, imaginea drapelului va fi utilizată cu permisiunea şefului IGP.