MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspector inferior al Secţiei poliţiei judecătoreşti Centru al Serviciului poliţiei judecătoreşti al IGP

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Poliția judecătoreascăPoliția judecătoreascăInspector inferior
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede cel putin studii liceale, absolvite cu Diplomă de bacalaureat sau profesional tehnice secundare/echivalente (medii de cultură generală, secundare profesionale, medii de specialitate), experienţă profesională-serviciul militar sau catedra militară.
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 514 din 06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească - Legea nr. 113 din 17.06.2010 cu privire la executorii judecătoreşti - Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune
Datele de contact: 
Specialist principal al DRU a IGP, locotenent de poliţie, Codrean Maxim sediul: mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1 tel.: 022868027 / 069234706