MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Lansarea proiectului ,,RITHMS”

Reprezenantul Inspectoratului Național de Investigații, a avut oportunitatea de a participa la ședința de lansare a proiectului ,,RITHMS” și la ședințele tehnice, desfășurate în Veneția, Italia,  unde au fost puse în discuție etapele de implementare ale proiectului. La eveniment au mai participat reprezentanți a altor 17 instituții de cercetare și de aplicare a legii din statele membre ale UE și statele terțe, beneficiari ai proiectului.

 

Obiectivul proiectului este de a spori capacitățile operaționale ale Poliției și ale autorităților vamale/de frontieră în abordarea naturii din ce în ce mai organizate și poli-criminale a traficului de bunuri culturale prin cercetare, inovare tehnologică, sensibilizare și formare.

 

În cadrul proiectului urmează a fi dezvoltată o platformă interoperabilă bazată pe inteligență artificială, capabilă să identifice rețelele criminale organizate și să ofere investigatorilor informații valoroase cu privire la activitățile și evoluția acestor rețele.

 

Proiectul RITHMS, având o durată de 36 luni, începând cu 1 octombrie 2022, este finanțat în cadrul programului HORIZON Europe - principalul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare.

 

Costul total, pentru implementarea proiectului este 4.996.972,50 Euro, acesta fiind acoperite de către Comisia Europeană.

 

1 noiembrie 2022