MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Masă rotundă în format online, privind practicile de aplicare a legislației și justiția în domeniul infracțiunilor motivate de prejudecată

Astăzi, 3 iunie, Inspectoratul General al Poliției a participat la o masă rotundă în format online, cu genericul ”Consolidarea egalității și non-discriminării prin instruiri pentru polițiști, procurori și judecători pe tematica infracțiunilor motivate de prejudecată” organizată de Consiliul Europei în cooperare cu Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (CERI) în contextul publicării la 18 mai curent, a Concluziilor CERI cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor pentru Republica Moldova, care face obiectul monitorizării intermediare.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Inspectoratului General al Poliției, Consiliului Superior al Procurorilor, Institutului Național de Justiție, Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Coaliției pentru incluziune și non-discriminare și alții.

 

Ședința are drept scop primordial coordonarea activității comune interinstituționale de perfecționare a capacităților profesionale de aplicare a legislației, revizuirea și identificarea practicilor privind combaterea discriminării, a discursului de ură și a infracțiunilor motivate de prejudecată.

 

Înțelegerea fenomenului și formelor discriminării, a cauzelor și consecințelor acesteia la nivel de individ, grup și societate, identificarea prejudecăților și stereotipurilor negative, precum și înțelegerea rolului Poliției în prevenirea și combaterea discriminării, sunt aspecte care trebuie cunoscute de toți polițiștii în contact direct cu cetățenii.

 

Poliția Națională, în comun cu partenerii de dezvoltare, depune eforturi esențiale în dezvoltarea profesională a polițiștilor, inclusiv pe segmentul egalității și non-discriminării, infracțiunilor motivate de prejudecată și discursului de instigare la ură.

 

Contăm mult pe susținerea și expertiza Consiliului Europei în punerea în aplicare a cadrului legal instituțional, prin stabilirea unor mecanisme eficiente și funcționale, implementate cu succes în țările Uniunii Europene, în special în domeniul examinării și identificării prejudecăților și stereotipurilor negative, calificării corecte a faptelor și investigării cazurilor motivate de prejudecată, acordarea suportului maxim victimelor discriminării.

 

 

Inspectoratul General al Poliției apreciază înalt susținerea partenerilor de dezvoltare și colaborarea eficientă în realizarea obiectivelor stabilite.

 

 

3 iunie 2021