MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofiţer de investigaţii al Biroului cautare

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Cerințe specifice: 
Studii superioare de licenţă cu diplomă în domeniul: Drept; Protecţie, pază şi securitate; Ştiinţe economice; IT şi comunicaţii.
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul administrativ al RM; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.629 din 08.08.2017; - Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.409 din 07.06.2017;
Datele de contact: 
or. Criuleni, str. 31 August, 72, ofiţer superior al Secţiei resurse umane a IP Criuleni, inspector principal Leahu Tatiana, tel.: 069319362,
Data desfășurării primei probe: 
Friday, October 30, 2020