MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofiţer de investigaţii al Biroului crime grave al Secţiei investigaţii infracţiuni a IP Criuleni

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Investigații infracțiuniCombaterea crimelor graveOfițer de investigații
Cerințe specifice: 
studii superioare de licenţă cu diplomă/echivalente corespunzător domeniului de specialitate
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, Legea nr.26-XVI din 22.02.20112 privind întrunirile; Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, mijloacelor speciale şi armelor de foc; -Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; HG nr.629 din 08.08.2017 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI; HG nr.409 din 19.06.2014 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI; HG nr.474 din 19.06.2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora; Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22.06.2017 - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; -Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
Datele de contact: 
or.Criuleni, str.31 August 72, Natalia Chirilov 069468800
Data desfășurării primei probe: 
Friday, October 4, 2019