MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofiţer de investigaţii al Biroului crime grave al Secţiei invetigaţii infracţiuni al IP Centru al DP mun. Chişinău al IGP al MA

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; -Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul;- Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţie; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc;- Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Codul contravenţional al R. Moldova; -Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22.06.2017
Datele de contact: 
Golban Sergiu Alexei, Rădiţa Şahin Gheorghe, Gheorghiţă Alexandru Valerii
Candidați admiși la concurs: 
mun. Chişinău, str. Tighina 6, Secţia Resurse Umane, Munteanu Alla, tel.birou 022-25-47-17, email: sruajchisinau@igp.gov.md
Data desfășurării primei probe: 
Tuesday, February 11, 2020
Învingător al concursului: 
Gheorghiţă Alexandru Valerii