MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofițer de investigații al Serviciul investigare fraude economice al Secției investigații infracțiuni

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Investigații infracțiuniInvestigare fraude economiceOfițer de investigații
Modalitatea de depunere: 
personală
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală; - Codul contravenţional; - Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţie; - Legea nr.50 din 22.03.2012 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;
Datele de contact: 
or.Ștefan Vodă. str. Gr.Vieru, 6/1, persoana de contact, Andrei Postica, tel.:069931942
Candidați admiși la concurs: 
Golubenco Vitalie
Data desfășurării primei probe: 
Friday, June 7, 2019
Învingător al concursului: 
Golubenco Vitalie