MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

OFIŢER DE SECTOR AL SECTORULUI DE POLIŢIE NR.4 (GAGARIN, 3) AL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE CENTRU AL DIRECŢIEI DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU A IGP AL MAI

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Securitate publicăSector de polițieOfițer de sector
Cerințe specifice: 
studii DREPT / PROTECȚIE, PAZĂ ȘI SECURITATE / MILITĂRIE
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Ordinul Ministrului afacerilor interne nr.408 din 31.12.2013 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant”;
Datele de contact: 
mun. Chișinău, str. Tighina, 6, bir.108, ofițer superior Munteanu Alla, telefon de contact 0(22)25-47-17, adresa electronică: sruajdpchisinau@igp.gov.md
Data desfășurării primei probe: 
Wednesday, October 27, 2021