MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofițer principal al Secției comunicare și protocol

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Relații publice
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă și să întrunească cumulativ următoarele cerinţe: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) cunoaşte limba de stat; c) atins vârsta de 18 ani; d) nu are antecedente penale; e) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal; f) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu; g) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege; h) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.
Modalitatea de depunere: 
Secretarul comisiei
Datele de contact: 
Ruslan Teșu sediul: mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1 tel.: 022-868024
Data desfășurării primei probe: 
Thursday, December 10, 2020