MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofițer superior

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă și să întrunească cumulativ următoarele cerinţe: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) cunoaşte limba de stat; c) atins vârsta de 18 ani; d) nu are antecedente penale; e) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal; f) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu; g) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege; h) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.
Modalitatea de depunere: 
La secretarul comisiei
Bibliografie: 
1. HG nr. 386 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice 2. Ordinul MF nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială 3. Ordinul MF nr.186 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public; 4. Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 5. Ordinul MF nr.209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului
Datele de contact: 
Secretarul comisiei: comisar-șef Ruslan Teșu sediul: mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1 tel.: 022-868024
Data desfășurării primei probe: 
Thursday, August 20, 2020