MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofiţer superior

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Cooperare polițienească internațională
Datele de contact: 
Direcţia managementul resurselor umane tel. 022.868.029
Data desfășurării primei probe: 
Thursday, December 24, 2020