MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer superior al Direcţiei audit intern

Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă în unul din următoarele domenii: Drept; Militărie; Ştiinţe politice; Ştiinţe economice; Ştiinţe ale educaţiei; Ştiinţe sociale; Ştiinţe ale comunicării şi informării; Ştiinţe; Inginerie; IT şi comunicaţii; Ştiinţe medicale
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - Hotărârea Guvernului nr. 502 din 09.07.2013 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22.06.2017; - Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
Datele de contact: 
022 868 024 Teşu Ruslan
Data desfășurării primei probe: 
Monday, June 1, 2020