MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofiţer superior al Inspectoratului auto de stat al Direcţiei supraveghere transport şi circulaţie rutieră a Inspectoratului naţional de patrulare al IGP al MAI

Cerințe specifice: 
Organizarea, supravegherea şi monitorizareacontrolului stării tehnice avehiculelor, cît şi calităţii lucrărilor din domeniile de exploatare, întreţinere, reparaţie, inspecţie tehnică periodică, asigurarea implimentării politicilor şi procedurilor moderne de activitate în domeniul supravegherii tehnice, respectării de către autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice a normelor legale din domeniul siguranţei traficului rutier.
Bibliografie: 
Bibliografia concursului: Constituţia Republicii Moldova; Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; Legea 288 din 16.12.2016; HG nr.460 din 22.06.2017; Codul penal al R. Moldova; Codul contravenţional al R. Moldova; Legea nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier; Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13.05.20009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere.
Datele de contact: 
Telefon – (022) 226104 e-mail – rica.donos@igp.gov.md persoana de contact – Rica Donos
Data desfășurării primei probe: 
Monday, February 24, 2020
Învingător al concursului: 
Gurduz Elena