MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer superior al Serviciului dotări şi administrare al Secţiei logistică a Inspectoratului naţional de securitate publică al IGP al MAI

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Modalitatea de depunere: 
Dosarul de participare se depune la adresa: mun.Chișinău, str.Doina, 102, care include: 1) formularul de participare la concurs; 2) copia buletinului de identitate; 3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în câmpul muncii); 5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale; 6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că: a) nu are antecedente penale; b) nu se află sub urmărire penală; c) nu este membru al unui partid politic; d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă; e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale); 7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; Legea 288 din 16.12.2016; HG nr.460 din 22.06.2017; Codul penal al R. Moldova; Codul contravenţional al R. Moldova; Legea nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier; Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; HG nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere.
Datele de contact: 
Telefon – (022) 226104 e-mail – druajinp@igp.gov.md persoana de contact – Natalia Rusu
Candidați admiși la concurs: 
Mucuţa Evelina Bodrug Iurie
Data desfășurării primei probe: 
Friday, October 23, 2020