MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofițer superior de sector ( temporar) al Sectorului de Poliție nr.2 (Zîrnești) al IP Cahul

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) cunoaşte limba de stat; c) a atins vîrsta de 18 ani; d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne; e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată; f) nu are antecedente penale; f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale; g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal; h) are o reputaţie ireproşabilă; i) în ultimii 5 ani nu a fost concediată dintr-o funcție publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu, nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare sau nu a fost destituită dintr-o funcție publică, conform art.64 alin.(1) lit. a), b) și f) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii şi intereselor personale. - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 629 din 08.08.2017; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI.
Datele de contact: 
IP Cahul, Secția resurse umane, tel: 069794853