MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofițer superior (pe perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului a inspectorului superior Maria Țurcan) al Serviciului interacțiune comunitară al Secției securitate publică al IP Căușeni

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Cerințe specifice: 
Să îndeplinească condiţiile de bază pentru angajarea în serviciu şi să deţină studii superioare de licenţă cu diplomă în domeniul: - Drept,Protecție ,pază și securitate,Știinșe economice-IT și comunicații
Modalitatea de depunere: 
candidatul personal se adreseaza în cadrul Secției resurse umane al IP Căușeni
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; -Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul;- Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţie; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc;- Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Codul contravenţional al R. Moldova; -Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22.06.2017 - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI
Datele de contact: 
or.Căușeni, str.Meșterul Stanciu 4, șef Secției resurse umane Ala Vangheli tel:024320238
Data desfășurării primei probe: 
Thursday, May 16, 2024