MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer urmărire penală

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Funcția: 
Urmărire penalăUrmărire penalăOfițer urmărire penală
Cerințe specifice: 
Să fie absolvent a unui curs de formare iniţială specialitate în cadrul instituţiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituţii de învățământ care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne. Studii superioare de licenţă: Drept. 1) Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 2) cunoaşterea politicilor penale şi procesual penale, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniul urmăririi penale; 3) cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet; 4) cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi de circulaţie internaţională.
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI
Datele de contact: 
or. Criuleni, str. 31 August, 72, ofiţer superior al Secţiei resurse umane a IP Criuleni, inspector principal Leahu Tatiana, tel.: 069319362,
Data desfășurării primei probe: 
Friday, March 12, 2021