MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofițer urmărire penală al Secția urmărire penală al IP Taraclia

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Urmărire penalăUrmărire penalăOfițer urmărire penală
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă în unul din următoarele domenii: Drept; Militărie
Modalitatea de depunere: 
Personal la secretarul comisiei
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;.
Datele de contact: 
or.Taraclia str.1 Mai,69 OPFP al SRU Caracaș M. tel.029425241
Data desfășurării primei probe: 
Friday, December 3, 2021