MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

OFIŢER URMĂRIRE PENALĂ AL SECŢIEI URMĂRIRE PENALĂ A INSPECTORATULUI DE POLIŢIE CIOCANA AL DIRECŢIEI DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU A IGP AL MAI

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
Studii de specialitatea DREPT
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Codul contravenţional al R. Moldova; -Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; -Hotărîrea Guvernului nr. 502 din 09.07.2013 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul; Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22.06.2017
Datele de contact: 
mun. Chişinău, str. Tighina 6, Secţia Resurse Umane, Munteanu Alla, tel.birou 022-25-47-17, email: sruajchisinau@igp.gov.md
Data desfășurării primei probe: 
Monday, November 9, 2020