MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofițer urmărire penală al Secției urmărire penală a IP Orhei

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Modalitatea de depunere: 
personal la secretarul Comisiei de concurs
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală; - Codul contravenţional; Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală; - Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţie; - Legea nr.50 din 22.03.2012 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate; - Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea Nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărârea Guvernului nr.409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI.
Datele de contact: 
Alexandru Chiaburu, tel. 023578104, 079415024