MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Poliția din Republica Moldova va prelua președenția Asociației Șefilor de Poliţie din Europa de Sud-Est

Șeful Inspectoratului General al Poliției,  Alexandru Pînzari, a participat în perioada 10 - 12 decembrie, la Reuniunea generală a Asociației șefilor de poliție din Europa de Sud-Est (SEPCA),  în or. Skopje, Republica Macedonia.

  

Evenimentul  a reunit delegații din Regiunea Balcanilor de Vest, România, Bulgaria, Republica Federală Austria, Republica Italiană, reprezentanți ai Agenției Europol, OIM,  organizații regionale și a fost organizat în cadrul președenției SEPCA deținută de către Republica Macedonia.

  

Criminalitatea organizată transfrontalieră, actualele amenințări și provocări la adresa securității regionale, schimbul de informații, vulnerabiltățile fenomenului criminalității, instruirea analiștilor, elaborarea unei metodologii unice de colectare și analiză a informației în regiune, precum și integrarea SEPCA în cadrul inițiativei Integrative Internal Security Governance (IISG) au fost subiectele agendei reuniunii.

 

O atenție deosebită a fost acordată elaborării sistematice a Raportului privind amenințările la adresa criminalității organizate transfrontaliere la nivelul statelor membre SEPCA.

 

 În cadrul președenției pentru anul 2019, Inspectoratul General al Poliției va asigura instruirea analiștilor, perfectarea metodologiei de colectare și analiză a datelor, elaborarea raportului de amenințări în statele membre SEPCA pentru perioada 2017-2018 și a draftului Strategiei de dezvoltare SEPCA, precum și organizarea a două reuniuni generale.

 

Șeful Poliției din Republica Moldova a avut întrevederi bilaterale cu șeful Poliției din Muntenegru și conducerea Poliției din România.

 

Angajamentele asumate de Republica Moldova pe parcursul mandatului au drept scop dezvoltarea sinergiilor durabile pe termen mediu și lung menite să asigure contracararea flagelului criminalității organizate.

  

Reiterăm că SEPCA este o inițiativă regională a șefilor instituțiilor polițienești din 8 state, care servește drept platformă strategică de cooperare în prevenirea și combaterea criminalității organizate.

 

Inspectoratul General al Poliției a aderat la lucrările acestei asociații în 2016, iar președenția este asigurată de fiecare stat membru, pe perioada de un an, pe principiul rotației în ordine alfabetică.

 

15 decembrie 2018