MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Regulile instituite în perioada stării de urgență

 

Începând cu 3 aprilie 2021se instituie regim special de circulație a persoanelor, în orașele Chișinău și Bălți. Se interzice deplasarea în afara locuințelor în intervalul orelor 23:00 – 05:00.

  

Excepție fac persoanele care:

- Se deplasează în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

 

- Se deplasează pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

 

- Se deplasează în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

 

- Se deplasează din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

 

În plus, se interzice aflarea persoanelor în spații publice, cum ar fi parcuri, zone de agrement, terenuri de joacă, sau terenuri sportive.

 

La verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator, pe orice suport, ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în formă liberă (model atașat mai jos).

  

Se interzice circulaţia şi aflarea persoanelor în spaţii publice, aflate în intravilanul localităţilor: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.

 

Persoanele care se află în afara domiciliului/reședintei sau altui loc de trai, sunt obligate să deţină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.

 

Se interzice desfăşurarea adunărilor, întrunirilor, manifestaţiilor publice, mitingurilor şi a altor acţiuni de masă.

 

La fel, se sistează organizarea ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou-născutului şi căsătoriilor jubiliare, inclusiv celebrarea solemna a căsătoriei, astfel asigurându-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta serviciului stare civilă/centrului multifuncţional şi doar în prezenţa exclusiva a mirilor.

  

Totodată, membrii comisiei au decis că în cazul în care o unitate economică va încălca măsurile de sănatate publică sau va pune în pericol sănătatea cetățenilor, activitatea acesteia va fi suspendată pe perioada stării de urgență.

 

Stimați cetățeni, la acest moment ne confruntăm cu realități dure, ne mor colegii, mor persoanele dragi, lucrătorii medicali au lucrat și lucrează în continuare până la extenuare pentru a salva vieți.

 

Sănătatea trebuie să fie o prioritate pentru noi toți. Vă îndemnăm să respectați cu maximă responsabilitate măsurile recomandate de specialiști.

 

Evitați să urcați în transportul public, dacă sunt mai multe persoane.

Purtați masca corect atât în spațiul public, cât și în spațiile închise.

Păstrați distanța socială, nu vă deplasați în grupuri mai mari de trei persoane.

 

Reiterăm despre faptul că măsurile de prevenire și combatere a virusului COVID-19 vor fi intensificate , respectați izolarea, nu ieșiți din casă decât dacă aveți o problemă de rezolvat, evitați orice contact fizic cu oricine.

 

Fiți conștienți, contribuiți la stoparea pandemiei COVID-19!

 

2 aprilie 2021

 

https://gov.md/sites/default/files/1_dispozitia_cse_01.04.2021.pdf

Măsuri Covid 02 04 2021