MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Ședința grupului coordonator în domeniul gender

 

 

 

La 16 martie 2018 a avut loc ședința Grupul coordonator în domeniul gender, creat în scopulrealizării prevederilor Legii nr.5 din 09.02.2006 „Cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi”,  precum şi implementării politicilor în domeniul gender în cadrul Poliţiei. În calitate de membri ai grupului sunt reprezentanți, ai mai multor subdiviziuni ale Poliției, cu competenţe de elaborare, promovare şi monitorizare a politicilor în domeniul de activitate.

 

În cadrul ședinței au fost făcute totalizările pentru 2017, care s-a axat în mare parte de consolidarea capacităților Grupului coordonator în domeniul gender. În urma discuțiilor, s-a stabilit că pentru funcționarea eficientă a grupului este necesar elaborarea unui Regulament de activitate, în care să fie clar stipulate condiţiile şi modul de activitate, funcţiile, obligaţiile şi drepturile grupului.

 

De asemenea, odată cu aprobarea Planului de Acțiuni privind creșterea ponderii și rolului femeilor în Poliției pentru perioada 2018-2020, criteriu de performanță specificat în  Matricea de Politici a Suportului Bugetar oferit pentru reforma Poliției, sarcinile Grupului coordonator în domeniul gender devin mai complexe, fapt ce necesită o implicare mai activă, atît din partea membrilor grupului cît și din partea tuturor conducătorilor subdiviziunilor Poliției.

 

Către finele ședinței, președintele Grupului coordonator în domeniul gender, dl. Gheorghe Cavcaliuc, șef-adjunct al IGP, a menționat că este necesar asigurarea respectării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi, angajați ai Poliției, în politica de cadre şi crearea condiţiilor de prevenire a oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi de hărţuire la locul de muncă.

16 martie, 2018