MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

șef secție al Secției securitate publică

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Funcția: 
Securitate publică
Cerințe specifice: 
Planificarea, organizarea, monitorizarea, coordonarea, controlul şi evaluarea activităţii subdiviziunii la compartimentul prevenirii infracţiunilor, contravenţiilor şi altor fapte antisociale, care atentează la viaţa, integritatea corporală şi libertăţile persoanelor, avutul public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, întreprinderilor, instituţiilor şi altor subiecte statale în domeniul interacţiunii comunitare şi prevenire, siguranţă copii, armamentului, activităţii licenţiate. Desfăşurarea activităţilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice. Exercitarea controlului permanent asupra executării stricte de către efectivul subordonat a legalităţii şi actelor normative, respectarea legislaţiei şi a disciplinei de serviciu. Aprobă planurile şi graficele de implicare a angajaţilor din subordine în activitatea de serviciu, asigurând calculul de forţe, necesare a fi implicate în menţinerea ordinii publice; Asigură dislocarea şi manevrarea forţelor şi mijloacelor din subordine, precum şi interacţionează cu forţele suplimentare disconcentrate în teritoriu deservit, monitorizează desfăşurarea activităţii acestora; Asigură realizarea şi executarea, precum şi monitorizarea şi controlul executarea măsurilor planificate, sarcinilor şi indicaţiilor trasate de către conducere; Desfăşoară, monitorizează, controlează şi evaluează desfăşurarea instruirii efectivului subordonat, acordă ajutor metodico-practic în utilizarea şi aplicarea actelor normative, care reglementează activitatea de serviciu, asigură propagarea de către poliţişti a cunoştinţelor juridice în rândul populaţiei; Desfăşoară personal, monitorizează, coordonează şi controlează desfăşurarea anchetelor de serviciu privind abaterile disciplinare admise de către angajaţii din subordine, propune măsuri de menţionare şi sancţionare disciplinară; Asigură selectarea şi promovarea a angajaţilor din subordine, propune conducerii remanieri de cadre. Efectuează analiza, relevă şi prezintă tematicile necesare de inclus în procesul de formare profesională iniţială şi continuă a angajaţilor din subordine;
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
Codul muncii al Republicii Moldova; Legea nr.288/2016; Codul contravențional al Republicii Moldova; Codul administrativ al Republicii Moldova; Codul de procedură penală al Republicii Moldova; Hotărîrea de Guvern nr.409/2017; Hotărîrea de Guvern nr.208/1995; Ordine interdepartamentale; Hotărîrea Guvernului nr.547/2019; Legea nr.216/2003.
Datele de contact: 
or.Criuleni, str.31 August, șef-interimar al Secției resurse umane Tatiana Leahu, tel.069319362
Candidați admiși la concurs: 
Ursu Alexandru
Data desfășurării primei probe: 
Tuesday, January 25, 2022