MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Specialist

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Achiziții și logistică
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă în unul din următoarele domenii: Drept; Militărie; Ştiinţe politice; Ştiinţe economice; Ştiinţe ale educaţiei; Ştiinţe sociale; Ştiinţe ale comunicării şi informării; Ştiinţe; Inginerie; IT şi comunicaţii; Ştiinţe medicale
Modalitatea de depunere: 
Personal
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; - Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; - Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional. - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - Hotărîrea Guvernului nr. 502 din 09.07.2013 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului; - Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a RM; - Ordinul Ministerului Finanţelor nr.91 din 20.10.2008 privind clasificarea bugetară; - Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare.; - Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22.06.2017; Hotărîrea Guvernului nr.561 din 19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare a asistenţei externe acordate RM de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare; Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
Datele de contact: 
022 868 023 Frija Ian
Data desfășurării primei probe: 
Tuesday, August 21, 2018