MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofiţer al Secţiei poliţiei judecătoreşti Comrat

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede cel putin studii liceale, absolvite cu Diplomă de bacalaureat sau profesional tehnice secundare/echivalente (medii de cultură generală, secundare profesionale, medii de specialitate), experienţă profesională-serviciul militar sau catedra militară.
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 514 din 06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească - Legea nr. 113 din 17.06.2010 cu privire la executorii judecătoreşti - Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune - HOTĂRÎRE Nr. 409 din 07.06.2017cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Datele de contact: 
Codrean Maxim 022868027
Data desfășurării primei probe: 
Wednesday, January 30, 2019