MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofiţer superior al Secţiei asigurare ordine publică a Direcţiei patrulare "Centru" a Inspectoratului naţional de securitate publică al IGP al MAI-8 funcţii

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
Asigurarea legalităţii, ordinii şi liniştii publice pe parcursul desfăşurării măsurilor în masă, siguranţei transporturilor şi circulaţiei rutiere, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, proprietăţii publice şi private, precum şi combaterea, descoperirea infracţiunilor şi contravenţiilor, acordarea ajutorului subdiviziunilor mobile, subordonate Brigăzii de patrulare privind combaterea comerţului ilicit stradal.
Bibliografie: 
Bibliografia concursului: Constituţia Republicii Moldova; Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; Legea 288 din 16.12.2016; HG nr.460 din 22.06.2017; Codul penal al R. Moldova; Codul contravenţional al R. Moldova; Legea nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier; Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13.05.20009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere.
Datele de contact: 
Telefon – (022) 226104 e-mail – rica.donos@igp.gov.md persoana de contact – Rica Donos