MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Subofițer superior al Serviciului de gardă al Secției coordonare operațională a IP Orhei

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Modalitatea de depunere: 
personal la secretarul Comisiei de concurs
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; Legea Nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.481 din 10.05.2006; - Hotărârea Guvernului nr.409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI.
Datele de contact: 
Alexandru Chiaburu, tel. 023578104, 079415024