MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Subofiţer superior de sector al Sectorului de poliţie nr. 7 (Moldova) al IP Bălţi

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede cel putin studii liceale, absolvite cu Diplomă de bacalaureat sau profesional tehnice secundare/echivalente (medii de cultură generală, secundare profesionale, medii de specialitate)
Modalitatea de depunere: 
personal la secretarul comisiei
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Lege nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; - Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii şi intereselor personale. - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Statutul disciplinar alfuncţionarului public cu statut special, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017; - Codul de etică și deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrrea Guvernului nr. 629 din 08.08.2017
Datele de contact: 
Inspectoratul de poliţie Bălţi, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 50, Secţia resurse umane a IP Bălţi, Cuşnir Ion tel. 023180831; Mutruc Diana tel. 023180804