MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofițer superior de sector al Sectorului de poliție Nr.5 (Copceac)

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Securitate publicăSector de poliție
Modalitatea de depunere: 
personală
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 288 din 16.12.2016 cu privire lafuncţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese. - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului.
Datele de contact: 
Postica Andrei-069931942
Candidați admiși la concurs: 
Marin Dorina
Data desfășurării primei probe: 
Wednesday, November 24, 2021