MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofiţer superior de sector al SP 1 al IP Centru al DP mun. Chişinău al IGP al MAI

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Securitate publicăSector de poliție
Modalitatea de depunere: 
Personal
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;
Datele de contact: 
Informaţii de contact: mun.Chişinău, str.Tighina 6, specialist superior al Secţiei resurse umane al Direcţiei de poliţie mun. Chişinău, Munteanu Alla, tel. 022-254-715;email: sruajdpchisinau@igp.gov.md
Data desfășurării primei probe: 
Monday, April 1, 2019