MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcția managmentul strategic