MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul național de patrulare

Misiune: implementarea politicii de stat în domeniul asigurării legalităţii, ordinii publice, siguranţei transporturilor şi circulaţiei rutiere, apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private.

 

 

Funcţii:

 

a) exercită managementul operaţional al activităţii unităţilor structurale şi subdiviziunilor desconcentrate în scopul asigurării executării atribuţiilor stabilite prin lege şi prezentul Regulament

 

b) asigură, în limitele competenţei, menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii

 

c) elaborează şi pune în aplicare măsuri orientate la prevenirea şi curmarea infracţiunilor şi contravenţiilor, respectarea legalităţii, ordinii şi securităţii publice

 

d) execută regimul stării de urgenţă, de asediu sau de război, conform competenţei stabilite

 

e) acordă asistenţă populaţiei şi a autorităţilor administraţiei publice locale, şi centrale conform competenţelor stabilite;

 

f) asigură respectarea disciplinei şi legalităţii, managementul carierei profesionale a efectivului, protecţia juridică şi socială a efectivului, acordarea ajutorul practic şi metodologic;

 

g) administrează, dezvoltă şi consolidează baza tehnico-materială a INP.

 

 

Contacte:

Tel: (+373 22) 223-059

       (+373 22) 255-481

 

Secretariat

Tel/fax:    (+373 22) 466-684

e-mail:  inp@igp.gov.md