MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

OFIŢER OPERATIV DE SERVICIU AL SERVICIULUI DE GARDĂ AL SECŢIEI MANAGEMENT OPERAŢIONAL A INSPECTORATULUI DE POLIŢIE CENTRU AL DIRECŢIEI DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU A IGP AL MAI

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Management operaţionalDispecerat / Serviciu de gardăOfițer operativ de serviciu
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; ordinul 51 din 27.02.2001Despre aprobarea Regulamentului – tip şi fişelor de post – tip ale inspectorilor superiori operativi de serviciu şi inspectorilor operativi de serviciu al unităţilor de gardă ale organelor afacerilor interne - ordinul MAI 454 din 27.11.2019
Datele de contact: 
mun. Chişinău, str. Tighina 6, Secţia Resurse Umane, Munteanu Alla, tel.birou 022-25-47-17, email: sruajchisinau@igp.gov.md
Candidați admiși la concurs: 
Zamfir Ion Ion
Data desfășurării primei probe: 
Friday, February 19, 2021