MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofiţer superior de investigaţii al biroului zonal poliţie criminală al Sectorului de poliţie nr.2 (Pelinia)

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Investigații infracțiuniBiroul zonal poliție criminală
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede cel putin studii liceale, absolvite cu Diplomă de bacalaureat sau profesional tehnice secundare/echivalente (medii de cultură generală, secundare profesionale, medii de specialitate
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Lege nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii şi intereselor personale. - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
Datele de contact: 
Or. Drochia, str. 31 august 7, Maxim Crutoi, tel. 069469302, email- sruajipdrochia@igp.gov.md
Data desfășurării primei probe: 
Thursday, March 11, 2021