MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofiţer superior al Serviciului detenţie şi escortă

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede cel putin studii liceale, absolvite cu Diplomă de bacalaureat sau profesional tehnice secundare/echivalente (medii de cultură generală, secundare profesionale, medii de specialitate).
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; Ordinul șefului IGP nr.126 din 29.03.2019 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Secției/Serviciului detenție și escortă din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei”;Ordinul șefului IGP nr. 217 din 21.06.2019 ”Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor de activitate a Secţiei/Serviciului detenţie şi escortă în timpul escortării şi transportării persoanelor aflate în custodia Poliţiei”;Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale;
Datele de contact: 
Informaţii de contact: or. Criuleni, str. 31 August, 72, șef-interimar al Secţiei resurse umane a IP Criuleni, comisar Leahu Tatiana, tel.: 069319362,
Data desfășurării primei probe: 
Wednesday, December 29, 2021